התקשרו עכשיו לשיחת ייעוץ חינם!  0515533400

“שלבים בתרגום מסמכים מקצועיים לפני העברה למדינה אחרת”


Blog Post


“שלבים בתרגום מסמכים מקצועיים לפני העברה למדינה אחרת”

המאמר שלפניכם מתמקד בתהליך התרגום של מסמכים מקצועיים, רחבי ההקשר והמשמעות, כאשר עליהם לעבור העברה למדינה אחרת. מבחינה זו, ישנם כמה אתגרים ונקודות מרכזיות שאנו צריכים לטפל בהם במיוחד.

מיהו מסמך מקצועי?

מסמך מקצועי מתייחס למסמך הנושא תוכן מקצועי, טכני או מקיף שנכתב במטרה לספק מידע, תייעוץ או הדרכה. מסמכים מקצועיים כוללים מסמכים אקדמיים, חוקיים, רפואיים, טכניים, מחקריים ועוד. הם מיועדים לאנשים בתחום מסויים או קהל קוראים מקצועי.

התרגום של מסמכים מקצועיים מחייב מומחיות בנושא שהמסמך מטפל בו. זהו אתגר מרכזי הנובע מהעובדה שהמידע במסמכים מקצועיים מדויק ומקצועי, ולכן החשיבות של השמירה על הדיוק והמומחיות בתרגום היא גדולה. בנוסף, קיימת דרישה להתאים את המסמך לשפה, התרבות, הנורמות והחקיקה של המדינה היעדה. בכך, נדרש להתמודד עם התרגום של טרמינולוגיה מקצועית, תרגום של מסת ועיצוב המסמך.

נכונה לא רק ההבנה הנכונה של ההקשרים המקצועיים, אלא כן, ואולי יותר מזה, הכימיה הנכונה של תרגום נכון שישמר את טעמו של המסמך המקורי ויבין לתת לו את ההתאמה הנכונה למדינה המיועדת.

מסמכים רפואיים – דוגמא לתוצאה המבוקשת

התרגום של מסמכים רפואיים הוא אתגר חשוב במיוחד, הן מבחינת התוכן המקצועי והמכיל מושגים וכתיבה ספציפית של התחום, והן מבחינת התוקפן של המידע.
התהליך כולל תרגום מקצועי ומדויק של שיוטים רפואיים, מאמרים מחקריים, תיירות רפואית, ברושורים, חומרי הסברה למטופלים, מדריכים לרופאים, חוגים ועוד. נדרשת השקפה עמוקה של התחום שבו נתונה תרגיל התרגום, לשם הספקת תרגום מדויק ביותר.

השפה כגורם קריטי בתוכנית התרגיל

המשמעות של מסמך מורכבה משני חלקים: מה שהמסמך אומר (המידע שהמסמך מכיל, המשמעות המילונית של המילים בו, וכיוצ”ב) ומה שהמסמך עשוי להעביר לקורא שלו. כל מסמך מקצועי טוב בו עשה תרגום טוב אמור לשמר שני החלקים. זהו מטרה של תרגום מוצלח – שמירה על המשמעות המקורית של המסמך.

השפה היא אמצעי הביטוי העיקרי שלנו. דרך השפה אנחנו מביעים את מחשבותינו ורגשותינו, מבצעים את פעולותינו, ומקיימים חיבור מילולי והבנה של דינמיקת השיח. השפה היא גם אמצעי הבינוי העיקרי של המטרה וכוונות משתמשי השפה.
תאור השפה, בתרגום מובנה בו שהתאריך (המילה, הביטוי, המשפט) שמשמעו הוא ממדים שונים של המסמך, הרי המשמעות מורכבת מהיחס אליהם, מההקשר בו המילה משמשת, ומהמסוימות התרבותית וההומניסטית של מנהל התרגום. אי הוודאות בהקשר לדיוק התרגום כוללת אי הוודאות בהקשר למשמעות המדויקת של המילה המתורגמת.

Image 1

הקונטקסט התרבותי בתרגום מסמכים מקצועיים

בתהליך התרגום המקצועי, מנגנון קרדינלי המדחיף לחובתו פרמטר מטעה שלא להתעלם ממנו – הקונטקסט התרבותי. אכן, תרגום מדויק של המסמכים המקצועיים נדרש להימנע מלהחליף מילים בלבד משפה אחת לשפה אחרת, אלא להתחשב למעשה באפנים, במנהגים ובהרגלים של המדינה אליה המסמכים מתורגמים. ההודעה אשר אנו מעבירים נדרשת להתהדר תחת הקישוט התרבותי המהיר הדומיננטי המתאפיין במסגרת המקום אליו אנחנו פונים.

עריכת התרגום – שלב חיוני בתהליך

על פי נסיון, אמנם החשיבות בתרגום מדוקדק מאלצת, אך חסרה היא לנו מועילה אם לא נגביר את ה רווחה שעוסקת בעריכה ובדיקה של התרגומים שנעשו. כוונתנו למעשה היא לתרתי משמע. ראשית, נשאיף לתקן שגיאות הקלדה, ובגינה נחזור ונתרגם שוב את הדברים באמצעות השימוש בשפה ראויה וממוקדת, כך שנבינה כי הצורך הוא לתרגם לא רק את המילים אלא את התוכן באופן שיהיה מובן בצורה ברורה ומדויקת לקורא. פחות או יותר, הפונקציה של עריכת התרגוםד נוגעת גם לשליחת המסמך להדפסה או להפצה במדינה היעד, כדי להבטיח שכל משמעות התוכן המקורית נשמרת.

שמירה על המותג העסקי במהלך תרגום המסמכים

הקונסיסטנטיות, המשמעות והתדמית החיצונית הם אבני הפינה של כל מותג. כאשר אנו מתרגמים מסמכים מקצועיים, עלינו לוודא שנשמרת התקנות או הפגם המילולי של החברה.
למרבה הצער, תהליך התרגום יכול להיות מלוכלך ולגרום לאובדן או לשנוי במותג העסקי. לכן, בחירת מתרגם מקצועי ומנוסה היא בלתי נמנעת. מתרגם שכזה ישמור על המשמעות המילולית והמטאפורית של הטקסט המקורי, וישלב היטב בין הטקסט למותג של החברה.

התאמת התרגום לחקיקה של המדינה היעד

עם כניסתנו לשוק זר ורחב, המגוון של החלקים החקיקתיים כדוגמת החוקים, התקנות והדרישות המקומיות יכולות להיות מאתגרות, ולא חסרות ממעט. בהנחה שיתכן וישנם דינים המונעים שיתוף מסוים של מידע או שימוש במילים או במשלוחים מסוימים במדינה תחת חקיקה, אנו עלולים להתמודד עם בעיות משפטיות ובעיות שיווק שליליות.
לכן, על המתרגם להיות מודע במידה המרבית לכלל ההיבטים הנ”ל שיכולים להשפיע על התרגום מבלי לגרום לחברה שמשום סיבה אינה מקיימת את חוקי המדינה היעד.
בפרקים אלו ניסינו להדגיש את החשיבות של שמירה על המותג העסקי והתאמת התרגום לחקיקה של המדינה היעד. אבל האתגרים האלו הם רק חלק מהנושאים המרכזיים בתהליך תרגום מסמכים מקצועיים.

Image 2

אמתאיות ומשמעות בתרגום מסמכים מקצועיים

בתרגום מסמכים מקצועיים, אחד האתגרים החשובים ביותר הוא לחזור על אמתאיות ומשמעות המסמך המקורי. הנושא הזה מרכזי בעבודה של מתרגמים מקצועיים ונדרש במרבית התרגומים, במיוחד כאשר נדון במסמכים מקצועיים או תיעוד טכני.

התרגום שואף להעביר את ההודעה שהמסמך המקורי מנסה להביא, תוך שמירה על האמתאיות ומשמעות של הטקסט. זה אפשרי כאשר המתרגם מלמד את הנושא, מבין את קונטקסט המסמך ומתרגם את המשמעות למקום שהוא מתורגם אליו, תוך שמירה על הטונים המקוריים והפרטים.

שמירה על משמעות המסמך המקורי

אמתאיות התרגום היא לא עניין של חיקוי ליטרלי, אלא של שמירה על המשמעות. על פי כך, המתרגם צריך לשאוף לתכנית המופע של המסמך, אם זו ממחשה מדעית מסוימת, יעילות מנגנון מסוים או מכל סוגים אחרים של מידע שמובא במסמך.

בעבודת התרגום המקצועית, הדיוק בתרגום הוא חיוני ביותר אם רוצים לשמר את האמתאיות. המתרגם אחראי להפחית את הר הגמלים, אי הבנות, ניכויים וטעויות שיכולים להתרחש מתוך חוסר דיוק בתרגום.
+הכוונה היא לשמירה על אמתאיות של הרעיונות, הנושאים והמונחים המקצועיים שמופיעים בטקסט המקורי.

Image 3

אחרי דיון מעמיק בפרקים השונים של תהליך התרגום המקצועי, נגענו למסקנה שסביב הנושא ישנם מרכיבים רבים אשר חייבים להיות בחשיבה שלנו. אין מדובר בחלק משולי אלא בערכים קריטיים במעגל השוק הגלובלי שבו אנחנו מתמצאים.

תרגום מדויק ומקצועי של מסמכים מצריך לקחת בחשבון את השפה, את הקונטקסט התרבותי, את כללים החקיקה, את אמתאיות המסמך ואת מראהו החיצוני. כל פרט ופרט מוצקים חותם על טביעת השפעה של החברה בשוק העסקים העולמי.

זו ההזדמנות לנעול בבטחה את מעמד החברה שלנו ולהשאיר את הסימן החקיקתי והתרבותי שלנו במדינה לה אנחנו רוצים להגיע. זו משימה אשר לא נעשית בהקלה אך מחזיקה בבידה את חסידת הצלחה והקדמה.

לכן, המאמר הזה בלתי מתפשר על איכות התרגום והפיקוח שמתבצע עליו. זו תהליך שמתחיל בכריית המילה הנכונה ומתהדר במעבר בקפידה על מילון מילים מורחב ודיו-מהיר בשפה-המקור, תוך קידום הרעיונות המובנים ממנה עם יותר מתנגדות בשפה הלקוח.

המסמך המתורגם חייב להשתרש בתרבות, בהבנה ובתודעה של מי שלקוחות שלנו באופן שיזיז לנו את הקריסה אל המובהקת.

© 2023 My Blog


“שלבים בתרגום מסמכים מקצועיים לפני העברה למדינה אחרת”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תפריט נגישות

צלצלו עכשיו 0515533400